ผู้บริหาร

นายประสาน จันทร์เผือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ภาพถ่าย ร.ร.ทางอากาศ
ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา
เว็บระบบEMIS คำสายทองวิทยา
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ข้อมูล ๑๐ ประเทศในอาเซียน
ท่องเที่ยวประเทศพม่า
ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
ท่องเที่ยวประเทศลาว
ท่องเที่ยวประเทศสิงค์โปร์
ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย
ท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย
ท่องเที่ยวประเทศบรูไน
ท่องเที่ยวประเทศเขมร
ท่องเที่ยวประเทศฟิลิปฟินส์
ท่องเที่ยวประเทศไทย
อาเซียนน่ารู้
รู้จัก10ประเทศแบบย่อ
น่ารู้อาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาชิกอาเซียน
ดอกไม้ในอาเซียน
ภาพดอกไม้ในอาเซียน
ภาพดอกไม้ในอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน
ประเทศไทยกับอาเซียน
แผนการเรียนรู้อาเซียน
พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซัยน
ภาพวาดเกี่ยวกับอาเซียน
ภาพการ์ตูนชุดอาเซียน
ภาพดอกไม้ประจำชาติ
ภาพแหล่งท่องเที่ยว
คนเก่งเล่านิทาน
ลิ้งค์น่าสนใจ


เว็บไซต์อื่นๆ
รวมเว็บราชการไทย
สพฐ.
สนง.อาชีวศึกษา
สกสค.
คุรุสภา
กลุ่มพัฒนา กศน.
การศึกษาเอกชน
สถาบันพัฒนาครู
ประกาศผลสอบ.com
เว็บทางการศึกษา
10เว็บไซต์การศึกษา
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
หน่วยงานทางการศึกษา
สำนักงาน กพ.
ห้องเรียนครูอิ๋ม
เรื่องที่ดินและบ้านจัดสรร
ข้อบังคับหมู่บ้านจัดสรร
การจดนิติบุคคลบ้านจัดสรร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 25/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 518391
Page Views 589670
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง O -net ม.3 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 324
สรุปผลการสอบ pre o-net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.61 KB 232
ระเบียบวาระที่จะมีการประชุมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 1784
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 264
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 232
ตัวอย่างคำสั่ง NT Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 470
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 208
เกียรติบัตรกีฬาเครือข่ายปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 888.5 KB 195
เกียรติบัตรวิฃาการเครือข่าย ปีการศึกษา 2554 -2555 Word Document ขนาดไฟล์ 889.5 KB 178
ตารางสอบ NT ป.3 และม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.03 KB 164
แบบกรอกคะแนนภาคปฏิบัติ NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 178
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3และ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 255
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.91 KB 10872
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาแนบท้ายคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.7 KB 166
คู่มือพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.62 KB 549
รหัส O-NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1429
รหัสNT LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 277
รหัสโรงเรียน/รายชื่อข้อมูลนักเรียนในเครือข่าย(NT ปี2553) RAR Archive ขนาดไฟล์ 314.39 KB 196
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 163
โลโก้เครือข่าย 147
คำสั่ง O -net ป.6 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 876
นโยบายรมต.ศธ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 272
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ๒๔ กพ๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 1213
แบบประเมินการอ่านการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 701
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. ท่านพระสารีบุตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 159
แบบกรอกคะแนนNTเมืองใหม่54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 159
แบบกรอกคะแนนนักเรียนบ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 172
แบบกรอกคะแนนNTคำสายทองวิทยา54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 169
คำสั่ง NT ป.3 ม2ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 329
คำสั่งLASป.2,ป.5 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 414
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 อนุบาลมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 187
หนังสือเชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 189
แบบกรอกคะแนนNT ป๓ มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 145
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 223
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ บ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 194
รายละเอียดการสอบ NT LAS ที่ค้องปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 2608
แนวการใช้ข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป5และม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 584 KB 1672
คู่มือการสอบ O NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.44 KB 184
แนวปฏิบัติการสอบ O NET โปรแกรม MS power point PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 804.5 KB 524
แบบกรอกคะแนนNT ป.3 ร.ร.ท่านพระสารีบุตร ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 158
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 1698
แนวปฏิบัติ NT LAS PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 178
แนวปฏิบัติ NT LAS Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 480
แบบกรอกคะแนน LAS ป2และป5 ร.ร.บ้านโนนศรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 177
แบบกรอกคะแนน NT ป3 ร.ร.มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 149
ใบบัญชีรายชื่อ นร ม.2 มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 195
แบบกรอกคะแนน LAS ป.2 ป5 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 214
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.78 KB 185
บัญชีรายชื่อนักเรียน ป.2 ป3และป5 ร.ร.บ้านศูนย์ใหม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 186
สนามสอบ LAS ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 144
สนามสอบ NT ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 124
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 178
รายชื่อนักเรียนสอบNTร.ร.บ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 216
บัญชีลงรายมือชื่อนักเรียนสอบNT,LASร.ร.บ้านดานคำ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 194
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5 ร.ร.บ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 185
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 154
บัญชีลงลายมือชื่อNT,LASโรงเรียนเมืองใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 204
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 178
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 225
คู่มือการสอบ NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 150
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปใหญ่โคกสุวรณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 176
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปน้อย Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 190
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 187
บัญชีรายชื่อนักเรียนรรนาคำน้อยวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 192
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 220
บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบNT,LASคำสายทอง Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 191
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.บ้านนาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 156
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.ชุมชนบ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.5 KB 217
ผลการสอบ NT ภาคปฏิบัติ ป.3 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.9 KB 204
คู่มือประเมินรอบสาม ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.87 KB 151
คู่มือประเมินรอบสามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 965 KB 386
คณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 215
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 218
คำศัพท์ชั้นป1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.63 KB 240
เอกสารงานธุรการของครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 650.73 KB 292
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วชั้น ป2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 260
Worksheet for Teaching K7_Where When Why RAR Archive ขนาดไฟล์ 649.92 KB 163
Worksheet for Teaching K7_This That These ThoseThose RAR Archive ขนาดไฟล์ 693.61 KB 198
Worksheets for Teaching K7_How much RAR Archive ขนาดไฟล์ 759.89 KB 183
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 182
Worksheet for teaching K7_Prepositions RAR Archive ขนาดไฟล์ 999.61 KB 183
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 200
Worksheets for Teaching K7_Shape RAR Archive ขนาดไฟล์ 190.5 KB 160
Worksheets for Teaching K7_Time of Day RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.5 KB 161
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 263
ตัวอย่างSAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.05 KB 215
ประกาศมาตรฐานสพฐ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 165
ผลการสอบLAS ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ป.2และป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 68.21 KB 189
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 170
ผลคะแนนสอบLASป.2 ป.5 เครือข่ายแก้วมุกดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 284.61 KB 150
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 52.19 KB 120
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นป.1และครูผู้สอนเพื่อใช้ดำเนินการโครงการ One Tablet per Child Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 191
คู่มือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.48 KB 280
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.84 KB 312
เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 231
องค์ประกอบที่5 เกี่ยวกับการอ่าน เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 600.5 KB 1659
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านการเขียนการเล่าเรื่อง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.15 MB 220
ค่าน้ำหนัก15มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 115
การแข่งขันกีฬานักเรียน2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.13 KB 126
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.94 KB 120
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 143
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๔๙/๒๕๕๕ลว๒๓พค.๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.83 KB 158
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.98 KB 1435
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 160
คำราชาศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 1376
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 215
ใบปะหน้าคำสั่งO-NET NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 199
หนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูกีฬาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 125
ตารางจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 118
สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2555 ปรับแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 142
ร่างคำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 223
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 101
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 102
แบบฟอร์มการวัดสายตา Word Document ขนาดไฟล์ 11.65 KB 139
แบบใบส่งรายชื่อนักกีฬา กรีฑา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 106
เพลงกราวกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 153
หลักเกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.5 KB 143
ใบปะหน้าคำสั่งLAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 117
ใบปะหน้าคำสั่งpre-O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.16 KB 150
ตัวอย่างขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 541 KB 182
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 111
แบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 199
โปรแกรมกำจัดไวรัส autorun.inf และRecycler ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.05 KB 102
ประกาศเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 136
ประกาศมาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 782
มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดานคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 136
แบบฟอร์มขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 97
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 116
ใบรับรายงานตัวโรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 188
คู่มือแข่งขันภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.77 KB 96
คู่มือแข่งขันปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.75 KB 91
คู่มือแข่งขันคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 306.59 KB 103
คู่มือแข่งขันวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 60.44 KB 106
คู่มือแข่งขันสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.27 KB 96
คู่มือแข่งขันการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 147
คู่มือแข่งขันภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 35.55 KB 91
คู่มือแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.28 KB 91
คู่มือแข่งขันการศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 105
คู่มือแข่งขันศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.59 KB 91
ร่างคำสั่งแข่งขันทักษะ แก้ไข7กย.55เวลา12.00 น. Word Document ขนาดไฟล์ 532.5 KB 398
ตัวอย่างตารางการแข่งขันของ ร.ร.มุกดาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 156
คู่มือแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 925.06 KB 101
ปกคู่มือการอบรมTablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 138
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 928.34 KB 180
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 228
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 198
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)4-5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 217
ร่างแก้ไขคำสั่งศิลปหัตถกรรมปี55 ครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 425
โปรแกรมโหลดไม่มีหมดอายุ 48
วิธีแก้ไข Internet Explorer มีปัญหา 54
วิธีแก้บลูสกรีน Blue Screen ให้หายขาด 43
รวมไวรัสคอม+อาการ+วิธีแก้ไขและความหมายของ Blue Screen Code 169
สนามสอบ O NET 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 136
รายงานผลงานศิลปหีตถกรรมนักเรียน ครั็งที่ ๖๒ เครือข่ายวันที่12กย2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 114
ผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 124
การศึกษาพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 181
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.5 KB 115
สรุปเนื้อหาประวัติพระพุทธเจ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.23 KB 1213
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.08 KB 1623
จุดเน้น สพฐ.ปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 127
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนการศีกษาของศธ ปี2555-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.71 KB 82
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11พ.ศ.2555-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 92
ระเบียบวาระการประชุมวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 294
กำหนดการประชุม Best Math Word Document ขนาดไฟล์ 22.19 KB 203
ตัวอย่างนวัตกรรม ทิพวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.31 KB 2497
ตัวอย่างนวัตกรรม ศราวุฒิ_คล่องดี (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 220
ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือกนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 100
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ ตุลาคม๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 22.37 KB 173
กรอบการคัดเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 133
หนังสิอเชิญประชุม๒ พย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 60.87 KB 93
แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 174
รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 172
รายชื่อครูอนุบาลมุกดาหารคุมสอบOnet Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 146
หนังสือขอความอนเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 2709
แบบพิมพ์ซองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 133
พิมพ์ซองสคส. Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 125
สารนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 86
คู่มือการสอบ NT ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.05 KB 109
สรุปการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 194
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่าย O NET Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 1762
คู่มือการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 99
คำสั่งสอบ O NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 127
คำสั่งสอบ O NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 133
สนามสอบ ป.๖และม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 97
ข้อปฏิบัติในการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.4 KB 115
แบบฟอร์ม สทศ และ O -NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.6 KB 1517
ตารางสอบ O NET ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.59 KB 94
ร่างรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 119
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ (รวมคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 134
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 130
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับระดับพฤติกรรมที่วัด NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 107
ผลการสอบ O NET 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 119
แบบคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 147
รายชื่อคณะกรรมการเคร่ื่อข่ายและคณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 1937
sarดานคำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 677.7 KB 124
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 222
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 103
แบบกรอกกลุ่มภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 20.29 KB 102
แบบกรอกระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 95
แบบกรอกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.97 KB 138
แบบกรอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.91 KB 113
แบบกรอกกลุ่มสาระสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.2 KB 107
แบบกรอกกลุ่มสาระศิลป Word Document ขนาดไฟล์ 18.18 KB 98
แบบกรอกกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 114
แบบกรอกกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.28 KB 160
แบบกรอกสาระดนตรี นาฎศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 120
แบบกรอกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 127
แบบกรอกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 152
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 1767
อนุบาลบ้านเด็กส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.53 KB 99
บ้านโนนศรีส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 316 KB 116
คำสายทองวิทยาส่งกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 97
โนนศรีส่งภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 105
เซนต์ยอแซฟมุกดาหารส่งกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.51 KB 74
โรงเรียนบุ่งอุทัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.1 KB 73
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 120
ผลสอบ O net ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 74
ผลสอบ O net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 734.9 KB 95
ผล O NET 55 ตามเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 83
O NET 55 ตามกลุ่ม 5 สาระหลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 112
ผลสรุป O Net 55 ระดับเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.16 KB 589
บุคคลสำคัญและคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 142
ตัวอย่างโตรงการ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 1477
ตัวอย่างการประมาณการถนนคอนกกรีคที่แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 127
แนวทางการบริหารงบประมาณงบแปรญัตติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 284
เอกสารแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.59 KB 207
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 266
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 174
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 161
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 165
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 191
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 83
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 72
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 103
กรรมการระดับเครือข่าย การสอบการอ่าน ป.๓และป.๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 73
แบบบันทึกการอ่าน ป.๓ และ ป.๖ ร.ร. มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 73
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 77
แบบบันทึกการอ่านชุมชนศรีบุญเรือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 108
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านโนนศรี Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 102
แบบบันทึกกการอ่าน รรบ้านบุ่งอุทัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 99
๘ นโยบาย การศึกษา รมต.ศธ 61
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค ZIP Archive ขนาดไฟล์ 70.88 KB 70
คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างO BEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 73
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.84 KB 159
ประกาศรับนักเรียน ปี ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 276.5 KB 56
บัญชีลงเวลาคณะกรรมการNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.68 KB 95
บัญชีรายชื่อนรป.3 บุ่งอุทัยNT Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 81
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาโปน้อย นาโปใหญ่NT Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 88
บัญชีรายชื่อนรป.3 มุกดาลัยNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 87
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาคำ้อยวิทยาNT Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 79
บัญชีรายชื่อนรป.3 ท่าไค้ NT Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 75
คำสั่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 81
ระเบียบวาระการประชุม28กพ2557 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 114
หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.02 KB 91
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖ ร.ร.บ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 56
แบบบันทึกการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 67
ผลการสอบเข้าม.๑ MEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.43 KB 403
ผลการสอบเข้าม.๑ วิทย ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 121
ผลการสอบเข้าม.๑ IEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.82 KB 161
ตัวอย้างข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้หลักห.ร.ม และค.ร.น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.95 KB 105
สรุปการอ่านเครือข่ายแก้วมุกดาหาร รอบ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.72 KB 66
เปลี่ยนเลขอารบิกเป้นเลขไทยใน Word และ Excel 102
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 79
ตารางเปรียบเทียบO NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.21 KB 41
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.11 KB 44
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.5 KB 71
รายงานผลการอ่านรอบ 2 รายโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 304.74 KB 31
นิติบุคคลบ้่านจัดสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.62 KB 33
พรบ.จัดสรรที่ดิน๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.33 KB 26
แผ่นพับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.41 KB 1308
รายชื่อสมาชิกหมู่บ้านวิศวะ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 159
แผนผังหมู่บ้านวิศวะ2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 267.66 KB 125
ผังข้อสอบ สทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.67 KB 33
ตัวอย่างข้อสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.9 KB 59
แบบประเมินสถานศึกษาบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.65 KB 60
รายชื่อนักเรียนปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.72 KB 77
ตัวอย่างคู่มือสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 745.5 KB 27
สมุดบันทึกการทำความดีและออมทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.3 KB 65
ตารางการแข่งขันวิชาการปีที่แล้ว2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 68.03 KB 36
ใบส่งเตัวเข้าแข่งขันวิชาการ57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 24
คำสั่งวิชาการปีที่แล้ว 2556 ไฟล์ PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 695.06 KB 28
คำสั่งปีที่แล้วไฟล์Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.16 KB 31
งบประมาณทางไกลผ่านดาวเทียม Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 35
แบบประมาณการซ่อมแซม ปร๔ ปร๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 32
แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.22 KB 87
ข้อสอบLAS ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 698.34 KB 90
คำสั่งที่1 /2557 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (แข่งขันวิชาการ)2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 42
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ก.ย57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.14 MB 23
ราคากลางสพฐ2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 19
รายชื่อครู นักเรียน ร.ร.ทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 28
ตัวอย่างประมาณการ 14
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.99 KB 912
ความชอบข้าราชการครู1เม.ย2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 888 KB 17
ความชอบข้าราชการครู1ต.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 747 KB 19
ความชอบนักการ 1เม.ย.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 57
ความชอบนักการ 1ต.ค.2557 13
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.38 KB 14
แบบบันทึกคะแนนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 25
รายละเอียดการอบรมบุคลากร22-23 พ.ย.57ที่ม.ขอนแก่น Word Document ขนาดไฟล์ 849.14 KB 13
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ พ.ย.๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 62
แบบฝึกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 36
คณิต ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 36
ภาษาไทย ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.55 KB 42
วิทยาศาสตร์ ป๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 22
สังคมศึกษาป๖ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 21
อังกฤษ ป.๖ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.9 KB 29
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 44
ไทยปี๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.49 KB 38
คณิต๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 20
อังกฤษ๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.27 KB 19
สังคม๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.43 KB 27
วิทย๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 25
เฉลย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 37.76 KB 23
คณิตป.๖ ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.86 KB 32
ไทย ป๖ ปี๕ู๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 27
วิทยป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.81 KB 13
อังกฤษป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 19
มัธยมปี๕๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 14
คณิตม.๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.87 KB 16
ไทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.22 KB 15
วิทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.99 KB 20
สังคม ม๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.72 KB 14
อังกฤษ ม๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.07 KB 16
อังกฤษคณิตการงาน ม.๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 12
ไทยวิทยศิลปสังคมสุข ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 14
ไทยคณิตวิทย ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.91 MB 27
สังคม สุข การงาน อังกฤษ ศิลปะ ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 29
ตัวอย่างแบบกรอกคะแนนของโรงเรียนคำสายทอง (แก้ไข 03/12/2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 20
ธงชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 203.91 KB 14
เพลงวันพรุ่งนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.44 KB 24
ตัวอย่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 150.48 KB 17
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน กรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง สอบO-NET57 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 74
แบบฟอร์มทางการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 10
แบบฟอร์มการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 648.5 KB 7
ข้อสอบภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 15
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 9
ขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 354.5 KB 11
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ2 Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 2
การลงโปรแกรมทางไกลผ่านผ่านดาวเทียม Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 2
การบริหารจัดการ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 335 KB 3
แนวทางการจัดตั้ง Thailand Education Youtube Channel Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 971.19 KB 1
รหัส:LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 2
ตารางเปรียบเทียบ O NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 1
ตารางแสดงการอ่านการเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.78 KB 2
ตัวอย่างการกรอกคะแนนและตัดเกรด แก้ไขชีตนร15คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.5 KB 29
เปรียบเทียบกบข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.5 KB 3
โรงเรียนคำสายทองวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  เบอร์โทร  042 612191
มือถือ 0862210621  prasan20000@gmail.com