ผู้บริหาร

นายประสาน จันทร์เผือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ภาพถ่าย ร.ร.ทางอากาศ
ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา
เว็บระบบEMIS คำสายทองวิทยา
เตรียมสอบ O NET
O- NET คืออะไร
ข้อสอบ O NET ย้อนหลัง
ภาษาอังกฤษออนไลน์
ข้อสอบ ป.6 ,ม.3,ม.6
ข้อสอบ พร้อมเฉลย
เตรียมสอบNT
แนวข้อสอบ NT ป.๓
คลังข้อสอบNT ป.๖
คณิตศาสตร์ ตามตัวชี้วัด ป.๓
ข้อสอบ ป.๓
ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด
เว็บขยันทำข้อสอบ
ตัวประกอบ ห.ร.มและค.ร.น
เฉลยข้อสอบ O NET
รวมข้อสอบ O NET
ข้อสอบ online ป.1-6
รวมข้อสอบ O NET
แนวข้อสอบ O-NET เฉลย
เตรียมสอบ O -NET ป.6 ม.3
เตรียมสอบPre-O net
คลังข้อสอบ
ทดสอบความรู้
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ข้อมูล ๑๐ ประเทศในอาเซียน
ท่องเที่ยวประเทศพม่า
ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
ท่องเที่ยวประเทศลาว
ท่องเที่ยวประเทศสิงค์โปร์
ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย
ท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย
ท่องเที่ยวประเทศบรูไน
ท่องเที่ยวประเทศเขมร
ท่องเที่ยวประเทศฟิลิปฟินส์
ท่องเที่ยวประเทศไทย
อาเซียนน่ารู้
รู้จัก10ประเทศแบบย่อ
น่ารู้อาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาชิกอาเซียน
ดอกไม้ในอาเซียน
ภาพดอกไม้ในอาเซียน
ภาพดอกไม้ในอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน
ประเทศไทยกับอาเซียน
แผนการเรียนรู้อาเซียน
พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซัยน
ภาพวาดเกี่ยวกับอาเซียน
ภาพการ์ตูนชุดอาเซียน
ภาพดอกไม้ประจำชาติ
ภาพแหล่งท่องเที่ยว
คนเก่งเล่านิทาน
ลิ้งค์น่าสนใจ


เว็บไซต์อื่นๆ
รวมเว็บราชการไทย
สพฐ.
สนง.อาชีวศึกษา
สกสค.
คุรุสภา
กลุ่มพัฒนา กศน.
การศึกษาเอกชน
สถาบันพัฒนาครู
ประกาศผลสอบ.com
เว็บทางการศึกษา
10เว็บไซต์การศึกษา
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
หน่วยงานทางการศึกษา
สำนักงาน กพ.
ห้องเรียนครูอิ๋ม
เรื่องที่ดินและบ้านจัดสรร
ข้อบังคับหมู่บ้านจัดสรร
การจดนิติบุคคลบ้านจัดสรร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 22/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 450464
Page Views 509273
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง O -net ม.3 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 262
สรุปผลการสอบ pre o-net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.61 KB 215
ระเบียบวาระที่จะมีการประชุมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 1634
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 243
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 217
ตัวอย่างคำสั่ง NT Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 413
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 190
เกียรติบัตรกีฬาเครือข่ายปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 888.5 KB 180
เกียรติบัตรวิฃาการเครือข่าย ปีการศึกษา 2554 -2555 Word Document ขนาดไฟล์ 889.5 KB 160
ตารางสอบ NT ป.3 และม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.03 KB 147
แบบกรอกคะแนนภาคปฏิบัติ NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 158
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3และ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 191
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.91 KB 10689
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาแนบท้ายคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.7 KB 150
คู่มือพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.62 KB 380
รหัส O-NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1399
รหัสNT LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 238
รหัสโรงเรียน/รายชื่อข้อมูลนักเรียนในเครือข่าย(NT ปี2553) RAR Archive ขนาดไฟล์ 314.39 KB 181
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 143
โลโก้เครือข่าย 138
คำสั่ง O -net ป.6 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 732
นโยบายรมต.ศธ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 255
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ๒๔ กพ๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 1072
แบบประเมินการอ่านการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 549
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. ท่านพระสารีบุตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 148
แบบกรอกคะแนนNTเมืองใหม่54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 148
แบบกรอกคะแนนนักเรียนบ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 157
แบบกรอกคะแนนNTคำสายทองวิทยา54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 153
คำสั่ง NT ป.3 ม2ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 309
คำสั่งLASป.2,ป.5 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 394
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 อนุบาลมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 173
หนังสือเชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 176
แบบกรอกคะแนนNT ป๓ มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 130
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 188
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ บ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 167
รายละเอียดการสอบ NT LAS ที่ค้องปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 2417
แนวการใช้ข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป5และม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 584 KB 1492
คู่มือการสอบ O NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.44 KB 159
แนวปฏิบัติการสอบ O NET โปรแกรม MS power point PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 804.5 KB 484
แบบกรอกคะแนนNT ป.3 ร.ร.ท่านพระสารีบุตร ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 145
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 1688
แนวปฏิบัติ NT LAS PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 167
แนวปฏิบัติ NT LAS Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 464
แบบกรอกคะแนน LAS ป2และป5 ร.ร.บ้านโนนศรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 150
แบบกรอกคะแนน NT ป3 ร.ร.มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 137
ใบบัญชีรายชื่อ นร ม.2 มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 183
แบบกรอกคะแนน LAS ป.2 ป5 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 186
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.78 KB 172
บัญชีรายชื่อนักเรียน ป.2 ป3และป5 ร.ร.บ้านศูนย์ใหม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 169
สนามสอบ LAS ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 129
สนามสอบ NT ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 114
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 167
รายชื่อนักเรียนสอบNTร.ร.บ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 201
บัญชีลงรายมือชื่อนักเรียนสอบNT,LASร.ร.บ้านดานคำ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 176
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5 ร.ร.บ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 170
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 141
บัญชีลงลายมือชื่อNT,LASโรงเรียนเมืองใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 185
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 163
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 211
คู่มือการสอบ NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 134
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปใหญ่โคกสุวรณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 164
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปน้อย Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 178
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 175
บัญชีรายชื่อนักเรียนรรนาคำน้อยวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 174
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 192
บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบNT,LASคำสายทอง Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 179
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.บ้านนาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 138
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.ชุมชนบ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.5 KB 203
ผลการสอบ NT ภาคปฏิบัติ ป.3 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.9 KB 194
คู่มือประเมินรอบสาม ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.87 KB 134
คู่มือประเมินรอบสามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 965 KB 363
คณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 206
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 201
คำศัพท์ชั้นป1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.63 KB 206
เอกสารงานธุรการของครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 650.73 KB 254
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วชั้น ป2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 229
Worksheet for Teaching K7_Where When Why RAR Archive ขนาดไฟล์ 649.92 KB 139
Worksheet for Teaching K7_This That These ThoseThose RAR Archive ขนาดไฟล์ 693.61 KB 178
Worksheets for Teaching K7_How much RAR Archive ขนาดไฟล์ 759.89 KB 164
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 170
Worksheet for teaching K7_Prepositions RAR Archive ขนาดไฟล์ 999.61 KB 166
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 184
Worksheets for Teaching K7_Shape RAR Archive ขนาดไฟล์ 190.5 KB 142
Worksheets for Teaching K7_Time of Day RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.5 KB 141
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 243
ตัวอย่างSAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.05 KB 188
ประกาศมาตรฐานสพฐ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 151
ผลการสอบLAS ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ป.2และป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 68.21 KB 178
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 157
ผลคะแนนสอบLASป.2 ป.5 เครือข่ายแก้วมุกดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 284.61 KB 137
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 52.19 KB 108
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นป.1และครูผู้สอนเพื่อใช้ดำเนินการโครงการ One Tablet per Child Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 179
คู่มือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.48 KB 254
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.84 KB 287
เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 206
องค์ประกอบที่5 เกี่ยวกับการอ่าน เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 600.5 KB 1503
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านการเขียนการเล่าเรื่อง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.15 MB 190
ค่าน้ำหนัก15มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 103
การแข่งขันกีฬานักเรียน2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.13 KB 115
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.94 KB 110
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 128
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๔๙/๒๕๕๕ลว๒๓พค.๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.83 KB 142
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.98 KB 1263
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 148
คำราชาศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 1193
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 201
ใบปะหน้าคำสั่งO-NET NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 178
หนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูกีฬาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 112
ตารางจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 106
สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2555 ปรับแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 129
ร่างคำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 210
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 90
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 89
แบบฟอร์มการวัดสายตา Word Document ขนาดไฟล์ 11.65 KB 127
แบบใบส่งรายชื่อนักกีฬา กรีฑา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 96
เพลงกราวกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 141
หลักเกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.5 KB 130
ใบปะหน้าคำสั่งLAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 106
ใบปะหน้าคำสั่งpre-O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.16 KB 135
ตัวอย่างขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 541 KB 167
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 96
แบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 166
โปรแกรมกำจัดไวรัส autorun.inf และRecycler ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.05 KB 91
ประกาศเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 125
ประกาศมาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 651
มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดานคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 121
แบบฟอร์มขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 84
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 105
ใบรับรายงานตัวโรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 174
คู่มือแข่งขันภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.77 KB 84
คู่มือแข่งขันปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.75 KB 80
คู่มือแข่งขันคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 306.59 KB 91
คู่มือแข่งขันวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 60.44 KB 93
คู่มือแข่งขันสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.27 KB 83
คู่มือแข่งขันการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 131
คู่มือแข่งขันภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 35.55 KB 80
คู่มือแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.28 KB 81
คู่มือแข่งขันการศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 92
คู่มือแข่งขันศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.59 KB 80
ร่างคำสั่งแข่งขันทักษะ แก้ไข7กย.55เวลา12.00 น. Word Document ขนาดไฟล์ 532.5 KB 375
ตัวอย่างตารางการแข่งขันของ ร.ร.มุกดาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 144
คู่มือแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 925.06 KB 92
ปกคู่มือการอบรมTablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 130
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 928.34 KB 167
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 217
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 185
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)4-5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 204
ร่างแก้ไขคำสั่งศิลปหัตถกรรมปี55 ครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 409
โปรแกรมโหลดไม่มีหมดอายุ 38
วิธีแก้ไข Internet Explorer มีปัญหา 45
วิธีแก้บลูสกรีน Blue Screen ให้หายขาด 33
รวมไวรัสคอม+อาการ+วิธีแก้ไขและความหมายของ Blue Screen Code 125
สนามสอบ O NET 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 126
รายงานผลงานศิลปหีตถกรรมนักเรียน ครั็งที่ ๖๒ เครือข่ายวันที่12กย2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 100
ผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 111
การศึกษาพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 156
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.5 KB 95
สรุปเนื้อหาประวัติพระพุทธเจ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.23 KB 1027
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.08 KB 1473
จุดเน้น สพฐ.ปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 114
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนการศีกษาของศธ ปี2555-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.71 KB 71
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11พ.ศ.2555-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 81
ระเบียบวาระการประชุมวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 145
กำหนดการประชุม Best Math Word Document ขนาดไฟล์ 22.19 KB 189
ตัวอย่างนวัตกรรม ทิพวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.31 KB 2313
ตัวอย่างนวัตกรรม ศราวุฒิ_คล่องดี (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 206
ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือกนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 88
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ ตุลาคม๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 22.37 KB 162
กรอบการคัดเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 121
หนังสิอเชิญประชุม๒ พย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 60.87 KB 84
แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 159
รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 158
รายชื่อครูอนุบาลมุกดาหารคุมสอบOnet Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 127
หนังสือขอความอนเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 2514
แบบพิมพ์ซองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 115
พิมพ์ซองสคส. Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 111
สารนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 77
คู่มือการสอบ NT ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.05 KB 95
สรุปการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 179
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่าย O NET Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 1582
คู่มือการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 89
คำสั่งสอบ O NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 109
คำสั่งสอบ O NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 114
สนามสอบ ป.๖และม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 86
ข้อปฏิบัติในการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.4 KB 99
แบบฟอร์ม สทศ และ O -NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.6 KB 1287
ตารางสอบ O NET ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.59 KB 81
ร่างรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 108
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ (รวมคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 123
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 119
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับระดับพฤติกรรมที่วัด NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 91
ผลการสอบ O NET 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 107
แบบคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 134
รายชื่อคณะกรรมการเคร่ื่อข่ายและคณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 1712
sarดานคำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 677.7 KB 101
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 206
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 92
แบบกรอกกลุ่มภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 20.29 KB 87
แบบกรอกระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 83
แบบกรอกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.97 KB 127
แบบกรอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.91 KB 97
แบบกรอกกลุ่มสาระสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.2 KB 95
แบบกรอกกลุ่มสาระศิลป Word Document ขนาดไฟล์ 18.18 KB 87
แบบกรอกกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 101
แบบกรอกกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.28 KB 148
แบบกรอกสาระดนตรี นาฎศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 103
แบบกรอกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 114
แบบกรอกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 132
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 1575
อนุบาลบ้านเด็กส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.53 KB 88
บ้านโนนศรีส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 316 KB 103
คำสายทองวิทยาส่งกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 81
โนนศรีส่งภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 91
เซนต์ยอแซฟมุกดาหารส่งกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.51 KB 63
โรงเรียนบุ่งอุทัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.1 KB 62
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 104
ผลสอบ O net ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 64
ผลสอบ O net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 734.9 KB 86
ผล O NET 55 ตามเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 71
O NET 55 ตามกลุ่ม 5 สาระหลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 100
ผลสรุป O Net 55 ระดับเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.16 KB 413
บุคคลสำคัญและคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 125
ตัวอย่างโตรงการ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 1248
ตัวอย่างการประมาณการถนนคอนกกรีคที่แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 115
แนวทางการบริหารงบประมาณงบแปรญัตติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 254
เอกสารแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.59 KB 173
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 219
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 141
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 127
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 135
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 158
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 63
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 61
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 92
กรรมการระดับเครือข่าย การสอบการอ่าน ป.๓และป.๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 60
แบบบันทึกการอ่าน ป.๓ และ ป.๖ ร.ร. มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 56
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 62
แบบบันทึกการอ่านชุมชนศรีบุญเรือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 93
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านโนนศรี Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 87
แบบบันทึกกการอ่าน รรบ้านบุ่งอุทัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 90
๘ นโยบาย การศึกษา รมต.ศธ 52
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค ZIP Archive ขนาดไฟล์ 70.88 KB 59
คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างO BEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 61
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.84 KB 143
ประกาศรับนักเรียน ปี ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 276.5 KB 45
บัญชีลงเวลาคณะกรรมการNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.68 KB 73
บัญชีรายชื่อนรป.3 บุ่งอุทัยNT Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 66
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาโปน้อย นาโปใหญ่NT Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 75
บัญชีรายชื่อนรป.3 มุกดาลัยNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 74
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาคำ้อยวิทยาNT Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 65
บัญชีรายชื่อนรป.3 ท่าไค้ NT Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 65
คำสั่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 68
ระเบียบวาระการประชุม28กพ2557 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 91
หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.02 KB 79
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖ ร.ร.บ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 46
แบบบันทึกการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 53
ผลการสอบเข้าม.๑ MEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.43 KB 256
ผลการสอบเข้าม.๑ วิทย ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 85
ผลการสอบเข้าม.๑ IEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.82 KB 133
ตัวอย้างข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้หลักห.ร.ม และค.ร.น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.95 KB 84
สรุปการอ่านเครือข่ายแก้วมุกดาหาร รอบ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.72 KB 57
เปลี่ยนเลขอารบิกเป้นเลขไทยใน Word และ Excel 71
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 65
ตารางเปรียบเทียบO NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.21 KB 31
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.11 KB 35
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.5 KB 63
รายงานผลการอ่านรอบ 2 รายโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 304.74 KB 21
นิติบุคคลบ้่านจัดสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.62 KB 24
พรบ.จัดสรรที่ดิน๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.33 KB 17
แผ่นพับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.41 KB 1118
รายชื่อสมาชิกหมู่บ้านวิศวะ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 126
แผนผังหมู่บ้านวิศวะ2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 267.66 KB 101
ผังข้อสอบ สทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.67 KB 16
ตัวอย่างข้อสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.9 KB 34
แบบประเมินสถานศึกษาบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.65 KB 43
รายชื่อนักเรียนปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.72 KB 62
ตัวอย่างคู่มือสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 745.5 KB 15
สมุดบันทึกการทำความดีและออมทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.3 KB 42
ตารางการแข่งขันวิชาการปีที่แล้ว2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 68.03 KB 24
ใบส่งเตัวเข้าแข่งขันวิชาการ57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 14
คำสั่งวิชาการปีที่แล้ว 2556 ไฟล์ PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 695.06 KB 15
คำสั่งปีที่แล้วไฟล์Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.16 KB 22
งบประมาณทางไกลผ่านดาวเทียม Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 26
แบบประมาณการซ่อมแซม ปร๔ ปร๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 15
แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.22 KB 40
ข้อสอบLAS ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 698.34 KB 29
คำสั่งที่1 /2557 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (แข่งขันวิชาการ)2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 28
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ก.ย57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.14 MB 9
ราคากลางสพฐ2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 8
รายชื่อครู นักเรียน ร.ร.ทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 12
ตัวอย่างประมาณการ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.99 KB 440
ความชอบข้าราชการครู1เม.ย2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 888 KB 5
ความชอบข้าราชการครู1ต.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 747 KB 7
ความชอบนักการ 1เม.ย.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 38
ความชอบนักการ 1ต.ค.2557 4
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.38 KB 6
แบบบันทึกคะแนนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 16
รายละเอียดการอบรมบุคลากร22-23 พ.ย.57ที่ม.ขอนแก่น Word Document ขนาดไฟล์ 849.14 KB 4
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ พ.ย.๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 12
แบบฝึกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 5
คณิต ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 4
ภาษาไทย ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.55 KB 13
วิทยาศาสตร์ ป๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 3
สังคมศึกษาป๖ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 3
อังกฤษ ป.๖ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.9 KB 5
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 16
ไทยปี๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.49 KB 13
คณิต๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 2
อังกฤษ๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.27 KB 4
สังคม๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.43 KB 4
วิทย๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 3
เฉลย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 37.76 KB 5
คณิตป.๖ ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.86 KB 2
ไทย ป๖ ปี๕ู๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 3
วิทยป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.81 KB 2
อังกฤษป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 4
มัธยมปี๕๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 3
คณิตม.๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.87 KB 3
ไทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.22 KB 3
วิทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.99 KB 4
สังคม ม๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.72 KB 3
อังกฤษ ม๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.07 KB 3
อังกฤษคณิตการงาน ม.๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 2
ไทยวิทยศิลปสังคมสุข ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 4
ไทยคณิตวิทย ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.91 MB 5
สังคม สุข การงาน อังกฤษ ศิลปะ ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 7
ตัวอย่างแบบกรอกคะแนนของโรงเรียนคำสายทอง (แก้ไข 03/12/2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 5
โรงเรียนคำสายทองวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  เบอร์โทร  042 612191
มือถือ 0862210621  prasan20000@gmail.com