ผู้บริหาร

นายประสาน จันทร์เผือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ภาพถ่าย ร.ร.ทางอากาศ
ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา
เว็บระบบEMIS คำสายทองวิทยา
เตรียมสอบ O NET
O- NET คืออะไร
ข้อสอบ O NET ย้อนหลัง
ภาษาอังกฤษออนไลน์
ข้อสอบ ป.6 ,ม.3,ม.6
ข้อสอบ พร้อมเฉลย
เตรียมสอบNT
แนวข้อสอบ NT ป.๓
คลังข้อสอบNT ป.๖
คณิตศาสตร์ ตามตัวชี้วัด ป.๓
ข้อสอบ ป.๓
ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด
เว็บขยันทำข้อสอบ
ตัวประกอบ ห.ร.มและค.ร.น
เฉลยข้อสอบ O NET
รวมข้อสอบ O NET
ข้อสอบ online ป.1-6
รวมข้อสอบ O NET
แนวข้อสอบ O-NET เฉลย
เตรียมสอบ O -NET ป.6 ม.3
เตรียมสอบPre-O net
คลังข้อสอบ
ทดสอบความรู้
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ข้อมูล ๑๐ ประเทศในอาเซียน
ท่องเที่ยวประเทศพม่า
ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
ท่องเที่ยวประเทศลาว
ท่องเที่ยวประเทศสิงค์โปร์
ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย
ท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย
ท่องเที่ยวประเทศบรูไน
ท่องเที่ยวประเทศเขมร
ท่องเที่ยวประเทศฟิลิปฟินส์
ท่องเที่ยวประเทศไทย
อาเซียนน่ารู้
รู้จัก10ประเทศแบบย่อ
น่ารู้อาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาชิกอาเซียน
ดอกไม้ในอาเซียน
ภาพดอกไม้ในอาเซียน
ภาพดอกไม้ในอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน
ประเทศไทยกับอาเซียน
แผนการเรียนรู้อาเซียน
พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซัยน
ภาพวาดเกี่ยวกับอาเซียน
ภาพการ์ตูนชุดอาเซียน
ภาพดอกไม้ประจำชาติ
ภาพแหล่งท่องเที่ยว
ลิงค์ที่น่าสนใจ


เว็บไซต์อื่นๆ
รวมเว็บราชการไทย
สพฐ.
สนง.อาชีวศึกษา
สกสค.
คุรุสภา
กลุ่มพัฒนา กศน.
การศึกษาเอกชน
สถาบันพัฒนาครู
ประกาศผลสอบ.com
เว็บทางการศึกษา
10เว็บไซต์การศึกษา
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
หน่วยงานทางการศึกษา
สำนักงาน กพ.
ห้องเรียนครูอิ๋ม
เรื่องที่ดินและบ้านจัดสรร
ข้อบังคับหมู่บ้านจัดสรร
การจดนิติบุคคลบ้านจัดสรร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 18/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 365326
Page Views 404228
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง O -net ม.3 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 234
สรุปผลการสอบ pre o-net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.61 KB 175
ระเบียบวาระที่จะมีการประชุมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 436
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 209
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 199
ตัวอย่างคำสั่ง NT Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 325
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 169
เกียรติบัตรกีฬาเครือข่ายปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 888.5 KB 142
เกียรติบัตรวิฃาการเครือข่าย ปีการศึกษา 2554 -2555 Word Document ขนาดไฟล์ 889.5 KB 135
ตารางสอบ NT ป.3 และม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.03 KB 127
แบบกรอกคะแนนภาคปฏิบัติ NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 142
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3และ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 170
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.91 KB 8331
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาแนบท้ายคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.7 KB 131
คู่มือพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.62 KB 333
รหัส O-NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 503
รหัสNT LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 204
รหัสโรงเรียน/รายชื่อข้อมูลนักเรียนในเครือข่าย(NT ปี2553) RAR Archive ขนาดไฟล์ 314.39 KB 169
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 130
โลโก้เครือข่าย 133
คำสั่ง O -net ป.6 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 294
นโยบายรมต.ศธ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 217
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ๒๔ กพ๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 341
แบบประเมินการอ่านการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 474
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. ท่านพระสารีบุตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 125
แบบกรอกคะแนนNTเมืองใหม่54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 139
แบบกรอกคะแนนนักเรียนบ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 140
แบบกรอกคะแนนNTคำสายทองวิทยา54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 142
คำสั่ง NT ป.3 ม2ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 261
คำสั่งLASป.2,ป.5 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 373
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 อนุบาลมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 139
หนังสือเชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 147
แบบกรอกคะแนนNT ป๓ มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 118
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 146
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ บ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 148
รายละเอียดการสอบ NT LAS ที่ค้องปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 1391
แนวการใช้ข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป5และม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 584 KB 520
คู่มือการสอบ O NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.44 KB 134
แนวปฏิบัติการสอบ O NET โปรแกรม MS power point PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 804.5 KB 213
แบบกรอกคะแนนNT ป.3 ร.ร.ท่านพระสารีบุตร ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 126
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 485
แนวปฏิบัติ NT LAS PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 145
แนวปฏิบัติ NT LAS Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 445
แบบกรอกคะแนน LAS ป2และป5 ร.ร.บ้านโนนศรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 134
แบบกรอกคะแนน NT ป3 ร.ร.มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 123
ใบบัญชีรายชื่อ นร ม.2 มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 145
แบบกรอกคะแนน LAS ป.2 ป5 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 143
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.78 KB 133
บัญชีรายชื่อนักเรียน ป.2 ป3และป5 ร.ร.บ้านศูนย์ใหม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 134
สนามสอบ LAS ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 113
สนามสอบ NT ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 99
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 150
รายชื่อนักเรียนสอบNTร.ร.บ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 185
บัญชีลงรายมือชื่อนักเรียนสอบNT,LASร.ร.บ้านดานคำ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 135
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5 ร.ร.บ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 153
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 129
บัญชีลงลายมือชื่อNT,LASโรงเรียนเมืองใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 141
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 146
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 164
คู่มือการสอบ NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 105
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปใหญ่โคกสุวรณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 155
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปน้อย Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 143
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 126
บัญชีรายชื่อนักเรียนรรนาคำน้อยวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 139
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 163
บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบNT,LASคำสายทอง Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 140
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.บ้านนาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 127
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.ชุมชนบ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.5 KB 154
ผลการสอบ NT ภาคปฏิบัติ ป.3 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.9 KB 177
คู่มือประเมินรอบสาม ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.87 KB 105
คู่มือประเมินรอบสามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 965 KB 327
คณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 159
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 174
คำศัพท์ชั้นป1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.63 KB 182
เอกสารงานธุรการของครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 650.73 KB 221
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วชั้น ป2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 205
Worksheet for Teaching K7_Where When Why RAR Archive ขนาดไฟล์ 649.92 KB 119
Worksheet for Teaching K7_This That These ThoseThose RAR Archive ขนาดไฟล์ 693.61 KB 158
Worksheets for Teaching K7_How much RAR Archive ขนาดไฟล์ 759.89 KB 147
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 150
Worksheet for teaching K7_Prepositions RAR Archive ขนาดไฟล์ 999.61 KB 145
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 150
Worksheets for Teaching K7_Shape RAR Archive ขนาดไฟล์ 190.5 KB 128
Worksheets for Teaching K7_Time of Day RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.5 KB 118
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 201
ตัวอย่างSAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.05 KB 171
ประกาศมาตรฐานสพฐ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 116
ผลการสอบLAS ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ป.2และป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 68.21 KB 162
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 122
ผลคะแนนสอบLASป.2 ป.5 เครือข่ายแก้วมุกดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 284.61 KB 128
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 52.19 KB 95
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นป.1และครูผู้สอนเพื่อใช้ดำเนินการโครงการ One Tablet per Child Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 140
คู่มือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.48 KB 206
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.84 KB 243
เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 176
องค์ประกอบที่5 เกี่ยวกับการอ่าน เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 600.5 KB 1199
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านการเขียนการเล่าเรื่อง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.15 MB 133
ค่าน้ำหนัก15มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 87
การแข่งขันกีฬานักเรียน2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.13 KB 102
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.94 KB 93
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 101
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๔๙/๒๕๕๕ลว๒๓พค.๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.83 KB 126
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.98 KB 1215
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 117
คำราชาศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 545
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 184
ใบปะหน้าคำสั่งO-NET NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 108
หนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูกีฬาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 96
ตารางจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 90
สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2555 ปรับแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 96
ร่างคำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 196
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 79
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 69
แบบฟอร์มการวัดสายตา Word Document ขนาดไฟล์ 11.65 KB 90
แบบใบส่งรายชื่อนักกีฬา กรีฑา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 86
เพลงกราวกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 126
หลักเกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.5 KB 103
ใบปะหน้าคำสั่งLAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 89
ใบปะหน้าคำสั่งpre-O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.16 KB 95
ตัวอย่างขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 541 KB 148
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 84
แบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 101
โปรแกรมกำจัดไวรัส autorun.inf และRecycler ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.05 KB 80
ประกาศเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 117
ประกาศมาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 145
มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดานคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 100
แบบฟอร์มขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 73
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 84
ใบรับรายงานตัวโรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 132
คู่มือแข่งขันภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.77 KB 73
คู่มือแข่งขันปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.75 KB 65
คู่มือแข่งขันคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 306.59 KB 73
คู่มือแข่งขันวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 60.44 KB 74
คู่มือแข่งขันสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.27 KB 63
คู่มือแข่งขันการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 77
คู่มือแข่งขันภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 35.55 KB 62
คู่มือแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.28 KB 62
คู่มือแข่งขันการศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 74
คู่มือแข่งขันศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.59 KB 67
ร่างคำสั่งแข่งขันทักษะ แก้ไข7กย.55เวลา12.00 น. Word Document ขนาดไฟล์ 532.5 KB 245
ตัวอย่างตารางการแข่งขันของ ร.ร.มุกดาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 126
คู่มือแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 925.06 KB 76
ปกคู่มือการอบรมTablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 92
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 928.34 KB 146
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 198
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 167
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)4-5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 171
ร่างแก้ไขคำสั่งศิลปหัตถกรรมปี55 ครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 383
โปรแกรมโหลดไม่มีหมดอายุ 37
วิธีแก้ไข Internet Explorer มีปัญหา 44
วิธีแก้บลูสกรีน Blue Screen ให้หายขาด 32
รวมไวรัสคอม+อาการ+วิธีแก้ไขและความหมายของ Blue Screen Code 104
สนามสอบ O NET 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 79
รายงานผลงานศิลปหีตถกรรมนักเรียน ครั็งที่ ๖๒ เครือข่ายวันที่12กย2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 83
ผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 84
การศึกษาพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 107
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.5 KB 83
สรุปเนื้อหาประวัติพระพุทธเจ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.23 KB 137
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.08 KB 557
จุดเน้น สพฐ.ปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 92
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนการศีกษาของศธ ปี2555-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.71 KB 60
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11พ.ศ.2555-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 65
ระเบียบวาระการประชุมวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 89
กำหนดการประชุม Best Math Word Document ขนาดไฟล์ 22.19 KB 122
ตัวอย่างนวัตกรรม ทิพวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.31 KB 947
ตัวอย่างนวัตกรรม ศราวุฒิ_คล่องดี (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 153
ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือกนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 74
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ ตุลาคม๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 22.37 KB 126
กรอบการคัดเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 91
หนังสิอเชิญประชุม๒ พย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 60.87 KB 73
แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 105
รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 107
รายชื่อครูอนุบาลมุกดาหารคุมสอบOnet Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 99
หนังสือขอความอนเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1643
แบบพิมพ์ซองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 80
พิมพ์ซองสคส. Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 74
สารนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 61
คู่มือการสอบ NT ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.05 KB 66
สรุปการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 127
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่าย O NET Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 596
คู่มือการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 64
คำสั่งสอบ O NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 94
คำสั่งสอบ O NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 99
สนามสอบ ป.๖และม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 76
ข้อปฏิบัติในการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.4 KB 73
แบบฟอร์ม สทศ และ O -NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.6 KB 371
ตารางสอบ O NET ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.59 KB 64
ร่างรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 93
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ (รวมคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 88
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 74
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับระดับพฤติกรรมที่วัด NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 71
ผลการสอบ O NET 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 76
แบบคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 113
รายชื่อคณะกรรมการเคร่ื่อข่ายและคณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 177
sarดานคำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 677.7 KB 84
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 179
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 60
แบบกรอกกลุ่มภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 20.29 KB 69
แบบกรอกระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 63
แบบกรอกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.97 KB 89
แบบกรอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.91 KB 61
แบบกรอกกลุ่มสาระสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.2 KB 70
แบบกรอกกลุ่มสาระศิลป Word Document ขนาดไฟล์ 18.18 KB 67
แบบกรอกกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 70
แบบกรอกกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.28 KB 96
แบบกรอกสาระดนตรี นาฎศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 69
แบบกรอกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 75
แบบกรอกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 107
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 515
อนุบาลบ้านเด็กส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.53 KB 63
บ้านโนนศรีส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 316 KB 70
คำสายทองวิทยาส่งกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 60
โนนศรีส่งภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 57
เซนต์ยอแซฟมุกดาหารส่งกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.51 KB 50
โรงเรียนบุ่งอุทัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.1 KB 54
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 75
ผลสอบ O net ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 53
ผลสอบ O net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 734.9 KB 60
ผล O NET 55 ตามเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 45
O NET 55 ตามกลุ่ม 5 สาระหลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 57
ผลสรุป O Net 55 ระดับเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.16 KB 330
บุคคลสำคัญและคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 60
ตัวอย่างโตรงการ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 576
ตัวอย่างการประมาณการถนนคอนกกรีคที่แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 99
แนวทางการบริหารงบประมาณงบแปรญัตติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 75
เอกสารแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.59 KB 106
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 176
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 109
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 81
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 91
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 134
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 42
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 47
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 53
กรรมการระดับเครือข่าย การสอบการอ่าน ป.๓และป.๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 41
แบบบันทึกการอ่าน ป.๓ และ ป.๖ ร.ร. มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 47
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 53
แบบบันทึกการอ่านชุมชนศรีบุญเรือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 52
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านโนนศรี Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 52
แบบบันทึกกการอ่าน รรบ้านบุ่งอุทัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 50
๘ นโยบาย การศึกษา รมต.ศธ 47
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค ZIP Archive ขนาดไฟล์ 70.88 KB 41
คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างO BEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 42
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.84 KB 117
ประกาศรับนักเรียน ปี ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 276.5 KB 27
บัญชีลงเวลาคณะกรรมการNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.68 KB 51
บัญชีรายชื่อนรป.3 บุ่งอุทัยNT Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 32
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาโปน้อย นาโปใหญ่NT Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 33
บัญชีรายชื่อนรป.3 มุกดาลัยNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 35
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาคำ้อยวิทยาNT Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 29
บัญชีรายชื่อนรป.3 ท่าไค้ NT Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 32
คำสั่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 50
ระเบียบวาระการประชุม28กพ2557 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 42
หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.02 KB 39
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖ ร.ร.บ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 28
แบบบันทึกการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 36
ผลการสอบเข้าม.๑ MEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.43 KB 58
ผลการสอบเข้าม.๑ วิทย ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 65
ผลการสอบเข้าม.๑ IEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.82 KB 103
ตัวอย้างข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้หลักห.ร.ม และค.ร.น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.95 KB 70
สรุปการอ่านเครือข่ายแก้วมุกดาหาร รอบ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.72 KB 50
เปลี่ยนเลขอารบิกเป้นเลขไทยใน Word และ Excel 58
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 29
ตารางเปรียบเทียบO NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.21 KB 25
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.11 KB 31
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.5 KB 21
รายงานผลการอ่านรอบ 2 รายโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 304.74 KB 17
นิติบุคคลบ้่านจัดสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.62 KB 13
พรบ.จัดสรรที่ดิน๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.33 KB 12
แผ่นพับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.41 KB 82
รายชื่อสมาชิกหมู่บ้านวิศวะ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 65
แผนผังหมู่บ้านวิศวะ2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 267.66 KB 36
ผังข้อสอบ สทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.67 KB 13
ตัวอย่างข้อสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.9 KB 16
แบบประเมินสถานศึกษาบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.65 KB 7
รายชื่อนักเรียนปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.72 KB 5
ตัวอย่างคู่มือสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 745.5 KB 5
สมุดบันทึกการทำความดีและออมทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.3 KB 2
โรงเรียนคำสายทองวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  เบอร์โทร  042 612191
มือถือ 0862210621  prasan20000@gmail.com