ผู้บริหาร

นายประสาน จันทร์เผือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ภาพถ่าย ร.ร.ทางอากาศ
ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา
เว็บระบบEMIS คำสายทองวิทยา
เตรียมสอบ O NET
O- NET คืออะไร
ข้อสอบ O NET ย้อนหลัง
ภาษาอังกฤษออนไลน์
ข้อสอบ ป.6 ,ม.3,ม.6
ข้อสอบ พร้อมเฉลย
เตรียมสอบNT
แนวข้อสอบ NT ป.๓
คลังข้อสอบNT ป.๖
คณิตศาสตร์ ตามตัวชี้วัด ป.๓
ข้อสอบ ป.๓
ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด
เว็บขยันทำข้อสอบ
ตัวประกอบ ห.ร.มและค.ร.น
เฉลยข้อสอบ O NET
รวมข้อสอบ O NET
ข้อสอบ online ป.1-6
รวมข้อสอบ O NET
แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย
เตรียมสอบ O -NET ประถม มัธยม
เตรียมสอบPre-O net
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ข้อมูล ๑๐ ประเทศในอาเซียน
ท่องเที่ยวประเทศพม่า
ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
ท่องเที่ยวประเทศลาว
ท่องเที่ยวประเทศสิงค์โปร์
ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย
ท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย
ท่องเที่ยวประเทศบรูไน
ท่องเที่ยวประเทศเขมร
ท่องเที่ยวประเทศฟิลิปฟินส์
ท่องเที่ยวประเทศไทย
อาเซียนน่ารู้
รู้จัก10ประเทศแบบย่อ
น่ารู้อาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาชิกอาเซียน
ดอกไม้ในอาเซียน
ภาพดอกไม้ในอาเซียน
ภาพดอกไม้ในอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน
ชุดประจำชาติในอาเซียน
ประเทศไทยกับอาเซียน
แผนการเรียนรู้อาเซียน
พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซัยน
ภาพวาดเกี่ยวกับอาเซียน
ภาพการ์ตูนชุดอาเซียน
ภาพดอกไม้ประจำชาติ
ภาพแหล่งท่องเที่ยว
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 323178
Page Views 354227
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง O -net ม.3 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 202
สรุปผลการสอบ pre o-net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.61 KB 140
ระเบียบวาระที่จะมีการประชุมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 349
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 175
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 162
ตัวอย่างคำสั่ง NT Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 256
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 134
เกียรติบัตรกีฬาเครือข่ายปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 888.5 KB 101
เกียรติบัตรวิฃาการเครือข่าย ปีการศึกษา 2554 -2555 Word Document ขนาดไฟล์ 889.5 KB 100
ตารางสอบ NT ป.3 และม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.03 KB 98
แบบกรอกคะแนนภาคปฏิบัติ NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 111
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3และ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 135
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.91 KB 7722
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาแนบท้ายคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.7 KB 101
คู่มือพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.62 KB 282
รหัส O-NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 386
รหัสNT LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 166
รหัสโรงเรียน/รายชื่อข้อมูลนักเรียนในเครือข่าย(NT ปี2553) RAR Archive ขนาดไฟล์ 314.39 KB 142
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 107
โลโก้เครือข่าย 103
คำสั่ง O -net ป.6 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 255
นโยบายรมต.ศธ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 173
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ๒๔ กพ๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 262
แบบประเมินการอ่านการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 176
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. ท่านพระสารีบุตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 97
แบบกรอกคะแนนNTเมืองใหม่54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 106
แบบกรอกคะแนนนักเรียนบ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 111
แบบกรอกคะแนนNTคำสายทองวิทยา54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 112
คำสั่ง NT ป.3 ม2ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 217
คำสั่งLASป.2,ป.5 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 340
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 อนุบาลมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 109
หนังสือเชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 114
แบบกรอกคะแนนNT ป๓ มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 87
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 114
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ บ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 117
รายละเอียดการสอบ NT LAS ที่ค้องปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 1167
แนวการใช้ข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป5และม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 584 KB 367
คู่มือการสอบ O NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.44 KB 100
แนวปฏิบัติการสอบ O NET โปรแกรม MS power point PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 804.5 KB 164
แบบกรอกคะแนนNT ป.3 ร.ร.ท่านพระสารีบุตร ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 95
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 105
แนวปฏิบัติ NT LAS PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 111
แนวปฏิบัติ NT LAS Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 412
แบบกรอกคะแนน LAS ป2และป5 ร.ร.บ้านโนนศรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 102
แบบกรอกคะแนน NT ป3 ร.ร.มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 93
ใบบัญชีรายชื่อ นร ม.2 มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 110
แบบกรอกคะแนน LAS ป.2 ป5 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 102
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. บ้านท่าไค้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 31.78 KB 87
บัญชีรายชื่อนักเรียน ป.2 ป3และป5 ร.ร.บ้านศูนย์ใหม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 103
สนามสอบ LAS ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 82
สนามสอบ NT ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 76
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 120
รายชื่อนักเรียนสอบNTร.ร.บ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 138
บัญชีลงรายมือชื่อนักเรียนสอบNT,LASร.ร.บ้านดานคำ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 102
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5 ร.ร.บ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 121
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 100
บัญชีลงลายมือชื่อNT,LASโรงเรียนเมืองใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 103
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 113
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 126
คู่มือการสอบ NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 71
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปใหญ่โคกสุวรณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 124
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปน้อย Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 98
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 86
บัญชีรายชื่อนักเรียนรรนาคำน้อยวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 112
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 126
บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบNT,LASคำสายทอง Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 105
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.บ้านนาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 99
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.ชุมชนบ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.5 KB 115
ผลการสอบ NT ภาคปฏิบัติ ป.3 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.9 KB 150
คู่มือประเมินรอบสาม ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.87 KB 68
คู่มือประเมินรอบสามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 965 KB 270
คณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 118
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 134
คำศัพท์ชั้นป1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.63 KB 138
เอกสารงานธุรการของครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 650.73 KB 175
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วชั้น ป2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 169
Worksheet for Teaching K7_Where When Why RAR Archive ขนาดไฟล์ 649.92 KB 87
Worksheet for Teaching K7_This That These ThoseThose RAR Archive ขนาดไฟล์ 693.61 KB 118
Worksheets for Teaching K7_How much RAR Archive ขนาดไฟล์ 759.89 KB 111
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 114
Worksheet for teaching K7_Prepositions RAR Archive ขนาดไฟล์ 999.61 KB 104
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 119
Worksheets for Teaching K7_Shape RAR Archive ขนาดไฟล์ 190.5 KB 97
Worksheets for Teaching K7_Time of Day RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.5 KB 83
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 144
ตัวอย่างSAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.05 KB 137
ประกาศมาตรฐานสพฐ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 88
ผลการสอบLAS ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ป.2และป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 68.21 KB 126
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 94
ผลคะแนนสอบLASป.2 ป.5 เครือข่ายแก้วมุกดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 284.61 KB 99
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 52.19 KB 67
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นป.1และครูผู้สอนเพื่อใช้ดำเนินการโครงการ One Tablet per Child Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 98
คู่มือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.48 KB 160
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.84 KB 194
เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 142
องค์ประกอบที่5 เกี่ยวกับการอ่าน เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 600.5 KB 996
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านการเขียนการเล่าเรื่อง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.15 MB 100
ค่าน้ำหนัก15มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 60
การแข่งขันกีฬานักเรียน2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.13 KB 73
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.94 KB 66
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 71
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๔๙/๒๕๕๕ลว๒๓พค.๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.83 KB 92
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.98 KB 765
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 84
คำราชาศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 213
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 146
ใบปะหน้าคำสั่งO-NET NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 76
หนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูกีฬาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 65
ตารางจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 62
สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2555 ปรับแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 68
ร่างคำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 166
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 52
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 43
แบบฟอร์มการวัดสายตา Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.65 KB 60
แบบใบส่งรายชื่อนักกีฬา กรีฑา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 55
เพลงกราวกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 92
หลักเกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.5 KB 77
ใบปะหน้าคำสั่งLAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 60
ใบปะหน้าคำสั่งpre-O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.16 KB 69
ตัวอย่างขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 541 KB 113
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 56
แบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 68
โปรแกรมกำจัดไวรัส autorun.inf และRecycler ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.05 KB 47
ประกาศเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 91
ประกาศมาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 102
มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดานคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 71
แบบฟอร์มขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 41
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 58
ใบรับรายงานตัวโรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 84
คู่มือแข่งขันภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.77 KB 47
คู่มือแข่งขันปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.75 KB 37
คู่มือแข่งขันคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 306.59 KB 48
คู่มือแข่งขันวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 60.44 KB 41
คู่มือแข่งขันสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.27 KB 37
คู่มือแข่งขันการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 45
คู่มือแข่งขันภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 35.55 KB 34
คู่มือแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.28 KB 35
คู่มือแข่งขันการศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 37
คู่มือแข่งขันศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.59 KB 39
ร่างคำสั่งแข่งขันทักษะ แก้ไข7กย.55เวลา12.00 น. Word Document ขนาดไฟล์ 532.5 KB 185
ตัวอย่างตารางการแข่งขันของ ร.ร.มุกดาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 98
คู่มือแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 925.06 KB 42
ปกคู่มือการอบรมTablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 47
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 928.34 KB 120
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 166
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 132
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)4-5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 135
ร่างแก้ไขคำสั่งศิลปหัตถกรรมปี55 ครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 315
โปรแกรมโหลดไม่มีหมดอายุ 26
วิธีแก้ไข Internet Explorer มีปัญหา 32
วิธีแก้บลูสกรีน Blue Screen ให้หายขาด 22
รวมไวรัสคอม+อาการ+วิธีแก้ไขและความหมายของ Blue Screen Code 90
สนามสอบ O NET 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 46
รายงานผลงานศิลปหีตถกรรมนักเรียน ครั็งที่ ๖๒ เครือข่ายวันที่12กย2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 53
ผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 52
การศึกษาพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 56
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.5 KB 54
สรุปเนื้อหาประวัติพระพุทธเจ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.23 KB 67
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.08 KB 397
จุดเน้น สพฐ.ปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 62
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนการศีกษาของศธ ปี2555-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.71 KB 31
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11พ.ศ.2555-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 34
ระเบียบวาระการประชุมวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๕ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 57
กำหนดการประชุม Best Math Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.19 KB 80
ตัวอย่างนวัตกรรม ทิพวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.31 KB 504
ตัวอย่างนวัตกรรม ศราวุฒิ_คล่องดี (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 107
ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือกนวัตกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 50
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ ตุลาคม๕๕ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.37 KB 95
กรอบการคัดเลือก Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 62
หนังสิอเชิญประชุม๒ พย๕๕ Unkown Document ขนาดไฟล์ 60.87 KB 48
แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 66
รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 77
รายชื่อครูอนุบาลมุกดาหารคุมสอบOnet Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 58
หนังสือขอความอนเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 683
แบบพิมพ์ซองราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 50
พิมพ์ซองสคส. Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 45
สารนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 34
คู่มือการสอบ NT ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.05 KB 39
สรุปการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 83
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่าย O NET Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 285
คู่มือการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 38
คำสั่งสอบ O NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 66
คำสั่งสอบ O NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 75
สนามสอบ ป.๖และม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 50
ข้อปฏิบัติในการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.4 KB 46
แบบฟอร์ม สทศ และ O -NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.6 KB 96
ตารางสอบ O NET ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.59 KB 37
ร่างรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 65
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ (รวมคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 41
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 31
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับระดับพฤติกรรมที่วัด NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 33
ผลการสอบ O NET 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 50
แบบคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 76
รายชื่อคณะกรรมการเคร่ื่อข่ายและคณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 92
sarดานคำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 677.7 KB 53
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 141
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 34
แบบกรอกกลุ่มภาษาไทย Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.29 KB 41
แบบกรอกระดับปฐมวัย Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 34
แบบกรอกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.97 KB 53
แบบกรอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.91 KB 29
แบบกรอกกลุ่มสาระสังคม Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.2 KB 36
แบบกรอกกลุ่มสาระศิลป Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.18 KB 38
แบบกรอกกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 39
แบบกรอกกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 28.28 KB 52
แบบกรอกสาระดนตรี นาฎศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 43
แบบกรอกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 43
แบบกรอกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 80
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 100
อนุบาลบ้านเด็กส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.53 KB 31
บ้านโนนศรีส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 316 KB 36
คำสายทองวิทยาส่งกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 37
โนนศรีส่งภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 30
เซนต์ยอแซฟมุกดาหารส่งกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.51 KB 25
โรงเรียนบุ่งอุทัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.1 KB 35
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 49
ผลสอบ O net ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 22
ผลสอบ O net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 734.9 KB 23
ผล O NET 55 ตามเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 22
O NET 55 ตามกลุ่ม 5 สาระหลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 21
ผลสรุป O Net 55 ระดับเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.16 KB 57
บุคคลสำคัญและคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 32
ตัวอย่างโตรงการ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 265
ตัวอย่างการประมาณการถนนคอนกกรีคที่แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 72
แนวทางการบริหารงบประมาณงบแปรญัตติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 38
เอกสารแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.59 KB 65
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 103
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 52
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 40
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 42
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 78
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 20
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 23
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 20
กรรมการระดับเครือข่าย การสอบการอ่าน ป.๓และป.๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 20
แบบบันทึกการอ่าน ป.๓ และ ป.๖ ร.ร. มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 21
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 29
แบบบันทึกการอ่านชุมชนศรีบุญเรือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 20
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านโนนศรี Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 24
แบบบันทึกกการอ่าน รรบ้านบุ่งอุทัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 21
๘ นโยบาย การศึกษา รมต.ศธ 18
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค ZIP Archive ขนาดไฟล์ 70.88 KB 20
คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างO BEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 11
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.84 KB 64
ประกาศรับนักเรียน ปี ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 276.5 KB 6
บัญชีลงเวลาคณะกรรมการNT Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 7
บัญชีรายชื่อนรป.3 บุ่งอุทัยNT Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 6
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาโปน้อย นาโปใหญ่NT Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 5
บัญชีรายชื่อนรป.3 มุกดาลัยNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 4
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาคำ้อยวิทยาNT Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 5
บัญชีรายชื่อนรป.3 ท่าไค้ NT Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 8
คำสั่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 15
ระเบียบวาระการประชุม28กพ2557 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 11
หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.02 KB 6
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖ ร.ร.บ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 4
แบบบันทึกการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 4
ผลการสอบเข้าม.๑ MEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.43 KB 8
ผลการสอบเข้าม.๑ วิทย ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 13
ผลการสอบเข้าม.๑ IEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.82 KB 50
ตัวอย้างข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้หลักห.ร.ม และค.ร.น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.95 KB 14
สรุปการอ่านเครือข่ายแก้วมุกดาหาร รอบ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.72 KB 22
เปลี่ยนเลขอารบิกเป้นเลขไทยใน Word และ Excel 8
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5
ตารางเปรียบเทียบO NET Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.21 KB 4
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.11 KB 3
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.5 KB 5
รายงานผลการอ่านรอบ 2 รายโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 304.74 KB 3
โรงเรียนคำสายทองวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  เบอร์โทร  042 612191
มือถือ 0862210621  prasan20000@gmail.com
kamsaytong@gmail.com
facebook : โรงเรียนคำสายทองวิทยา